Ragnsells

Ragnsells, Liftdumper 18 ton, levererad december 2016