Vår affärsidé

Vi utvecklar nya idéer och byggnationer som ger våra kunder bästa möjliga konkurrensfördelar, med flexibla lösningar, hög kvalitet och fokus på en bra totalekonomi. Det är en del av vår affärsidé och vad LAXO står för. Mångsidighet, speciallösningar och produktivitetsmaximering ritas in redan på konstruktionsstadiet.

Vår vision

Vi gör kontinuerligt stora investeringar i ny teknik och produktionsutrustning, så att vi hela tiden står bra rustade inför framtiden och kan möta upp kundernas behov. Våra produktionsmetoder utvecklas i takt med att omvärlden förändras – så att vi alltid ligger steget före. Allt detta ger våra kunder bättre påbyggnader.

LAXO ska vara det självklara valet för alla som behöver en påbyggnad, lastsäkring eller timmerutrustning.

Genom bra materialval och rätt bearbetning ger vi våra produkter maximal hållfasthet. Vi kompromissar aldrig med kvaliteten – varken i produkt och funktion. Som ett led i vårt kvalitetsarbete certifierade vi oss enligt ISO 9001 redan 1995.

Vår affärsidé

Din samarbetspartner för lönsammare byggnationer.

Tomas Himberg

»Jag tror att framgångsrika företag har modiga medarbetare, en tydlig vision och erbjuder sina kunder något utöver det vanliga.

Därför satsar vi på flexibilitet, kvalitet och bästa möjliga totalekonomi för kunden i alla våra produkter.

LAXO har alltid tagit egna vägar.«

Tomas Himberg
VD