Miljö & kvalitet

Det är viktigt att tillverkningsindustrin ligger i framkant inom miljö-, klimat- och kvalitetsfrågor. All vår produktion sker i energisnåla lokaler, med bergvärme och bra isolering. Vi arbetar ständigt med att förbättra miljön och minska vår klimatpåverkan. Vi vet också att miljö- och klimatfrågan blir allt viktigare för slutkunden.

Skandinavisk kvalitet

Konkurrensen i transportbranschen är hård och utvecklingen går fort. Åkare som satsar på påbyggnader av av hög kvalitet får över tid den bästa totalekonomin och minimerar samtidigt de oplanerade driftstoppen. Det vi kan göra som leverantör är rita in lönsamheten i våra påbyggnader redan på konstruktionsstadiet. Riktigt bra kvalitet får vi genom att kombinera det bästa inom materialval, bearbetning och funktion.

Vår kvalitetspolicy

Våra kunder ska mötas av hög teknisk kompetens och skandinavisk kvalitet. Vi ska tillsammans arbeta för nöjda kunder och att bibehålla företagets goda anseende på marknaden.

  • Vi ska arbeta för att möta våra kunders behov och för att hålla en hög servicenivå.
  • Vi ska tillsammans med våra leverantörer arbeta med ständiga förbättringar av våra produkter och produktionsmetoder.
  • Vi ska arbeta för att vara en lärande organisation med hög kompetens som utvecklar vårt kvalitetsledningssystem.

LAXO har alltid satsat på kvalitet och är certifierade enligt ISO 9001:2015.

Miljö & hållbarhet

Genom att tillverka våra påbyggnader i högsta kvalitet och välja material med hög hållfasthet ger vi kunden en bra totalekonomi – samtidigt som vi sänker våra avtryck på miljön. Produkter från LAXO är gjorda för att hålla och så gott som allt material är återvinningsbart.

Vi sopsorterar vårt avfall, så att så mycket som möjligt kan återvinnas.

Var klimatsmart och spara bränsle

Våra högeffektiva hydraulsystem arbetar med full funktion även vid låga varvtal på lastbilens motor, vilket minskar energiförbrukningen och reducerar utsläppen av CO². I hela vår verksamhet finns en medvetenhet kring klimatfrågan och vi arbetar kontinuerligt med att minska våra utsläpp.

När vi investerar i nya maskiner finns klimatfrågan med som en viktig del i valet av leverantör.

Ylva Sandberg

»De klimatförändringar som sker i världen påverkar oss alla.

Därför är det viktigt att vi minimerar vår miljöpåverkan och att vi hanterar oljor och annat avfall på rätt sätt.«

Ylva Sandberg
Ekonomi & personal