Berglunds Entreprenad

Berglunds Entreprenad, Hiab Lastväxlare, levererad november 2016