IL Frakt, Liftdumper 18 ton, levererad september 2014

Örebro Kommun, Lastväxlare Multilift XR18, levererad september 2014

Transportindustri, Liftdumper 12 ton, levererad september 2014

Westco, Liftdumper 12 ton, levererad juli 2014

Tage Janssons Åkeri, Liftdumper 18 ton, levererad juni 2014.